Föreningen för myggbekämpning

En nationell förening

Tidigare nyheter


150726 - Dags för 3:e bekämpningen av stickmygglarver för i år vid Nedre Dalälven

..............................................

150724 - Ny myggbekämpning vid Nedre Dalälven - ""En av de tuffaste somrarna någonsin"artikel i Arbetarbladet , klicka här

150712 - "Min familj har fått betala rejält för mygghelvetet"artikel i Gefle dagblad, klicka här

..........................................

150417 - "Regeringen ger klartecken för myggbekämpning" i Deje - artikel i NWT ,( Nya Wermlands-tidningen) klicka här

 ................................................................................................................................................

Många har lyssnat till diskussionen om stickmyggbekämpning i 
KF(Kommunfullmäktige) i Forshaga den 26 /8
På mötet tas mycket upp som inte är riktigt sanningsenligt.

Vi i Föreningen för myggbekämpning har särskilt fäst oss vid miljöpartisten Lars-Ola Westerlunds olika inlägg i debatten.
Vi finner även att Maria Norell, ordförande i Bygg & miljö, uttalat sig på ett sådant sätt att man kan ifrågasätta sakligheten i debatten.  

Vi finner detta så uppseendeväckande att vi från Föreningen genom denna skrivelse, känner oss nödsakade att tillrättalägga dessa uttalanden som i vissa avseenden är förvrängningar av sanningen och i vissa fall falska.

Klicka här
(förkortningar som förekommer i skrivelsen : MKB = Miljökonsekvensbeskrivning
 och NEDAB = Nedre Dalälvens utvecklings AB )

.............................................................................

140806 Färre mygg - men släpp inte ner garden!
artikel i Aftonbladet, klicka här

................................................................... 

Regeringens beslut om myggbekämpning 2014-04-16 
länk

..........................................................................................................

April 2014 - Naturvårdsverket tillåter bekämpning av mygg vid Dalälven !
Sommaren är räddad om det nu skulle behövas och Fiskljusen och alla andra fåglar får ha sina fågelungar ifred, för mygg i alla fall.
länk till naturvårdsverket

............................................................................... 

"Åtta miljoner mygg fångade" 140713 - artikel i VF, Värmlands folkblad, klicka här (Läs gärna i samband med detta, "Statens veterinärmedicinska anstalts´bedömning av förutsättningar för användning av gasoldrivna myggfällor", längst ned på startsidan)

..............................................................................

"Jag tror inte att du förstår" 140714 - Insändare i Arbetarbladet och Gefle Dagblad klicka här

...............................................................................

140626 - Bakterie råder bot mot myggplågan, Intervju med KarlErik Ferner i P4 Extra klicka här  

...............................................................................

140626 - Intervju i P4 med Maria Brook angående den just nu myggfria härliga sommaren i Nedre Dalälvsområdet,  klicka här  
................................................................

Naturvårdsverkets "Delredovisning av regeringsuppdrag att utvärdera effekterna av bekämpning av översvämningsmyggor" 140220

Klicka här 
...........................................................Även i år 2014 ..... Regeringen får besluta om myggbekämpning kan tillåtas i Nedre Dalälven

Länk till Naturvårdsverkets hemsida

...........................................................

Länk om farliga myggor i Tyskland , här

...........................................................

Anmälan om olägenhet för människors hälsa

Föreningen skickade i juli in
"Anmälan  om olägenhet samt fara för människor hälsa enligt Miljöbalken kap 9 §§ 3 och 8 "  till kommuner med känd förekomst av översvämningsmygg.

I nuläget, 7 kommuner i Nedre Dalälvsområdet  samt kommunerna Danderyd, Forshaga, Mariestad och Skövde . 

Länk till Miljöbalken

Länk till Anmälan

Länk till mall för dig som vill skicka anmälan till egen kommun